Offshorevirksomhet i ESS

ESS er ansvarlig for den delen av konsernvirksomheten som på verdensbasis betjener olje- og anleggsvirksomhet, innen konsernet kalt Offshore & Remote.

Her i Norge har ESS ansvar for forpleiningstjenesten på en rekke offshore installasjoner tilknyttet norsk petroleumsvirksomhet. Våre kunder er vesentlige aktører i industrien, og både oljeselskaper, leverandører av boretjenester og flotellselskaper er representert.

Tjenestene vi tilbyr offshore inkluderer:

  • Kantine
  • Renhold
  • Vaskeri
  • Kiosk
  • Resepsjon
  • HLO
  • Kontorstøttetjenester
  • Velferdstjenester
  • Sykepleier
  • Beredskapsfunksjoner